Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

07.12.2011

Chungara 4 500 m, Altiplano, Pohjois-Chile.

Chilessä on kysyntää suomalaiselle koulutusosaamiselle

”Jotta chileläiset korkeakoulut saataisiin paremmin tietoisiksi suomalaisesta osaamisesta ja suomalaisten yliopistojen laajasta englanninkielisestä opintotarjonnasta, pitäisi Suomen ja Suomen yliopistojen olla enemmän esillä opiskelijoiden keskuudessa”, näin kertoi Becas Chile -organisaation edustaja tapaamisessa CIMOn ja Suomen suurlähetystön edustajille.

Loka–marraskuussa CIMOn ja Suomen Chilessä sijaitsevan suurlähetystön edustajat vierailivat Becas Chilen toimipaikassa Santiago de Chilessä. Isäntinä tapaamisen osallistui Becas Chilen edustajan lisäksi myös Suomen Akatemian chileläisen yhteistyökumppanin Conicytin edustaja. Becas Chile on Chilen valtion stipendijärjestelmä, jonka kautta lähes kaikki ulkomaille suuntautuva jatko-opiskelija- ja tutkimusvaihto rahoitetaan. Se vastaa myös yhdessä BMI:n kanssa Chilessä järjestettävästä koulutusalan Expo Estudiante -messuista. Kyseiset messut järjestetään seuraavan kerran toukokuussa 2012. Messupaikkakuntina toimivat pääkaupunki Santiago, Pohjois-Chilen keskus Antofagasta ja eteläinen Valdivia.

Yksi parhaimmista keinoista päästä chileläisten korkeakoulujen tietoisuuteen olisikin osallistua Expo Estudiante -messuille. Chilen koulutusalan viranomaiset painottivat kysynnän merkitystä eri koulutus- ja tutkimusohjelmien huomioonottamisessa yhteistyösopimuksia laadittaessa ja stipendejä annettaessa.

Chile ja chileläiset korkeakoulut ovat osoittaneet jo joitakin vuosia kasvavaa kiinnostusta yhteistyöhön Suomen ja suomalaisten korkeakoulujen kanssa. Becas Chilen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta Suomen kannalta Chilen päässä eniten kiinnostusta olisi suomalaisen opettajankoulutus- ja opettajien pätevöintitarjontaan, teknisen alan jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Becas Chilen mukaan Chile tulee investoimaan entistä enemmän myös mm. palvelualoihin, joiden puitteissa matkailu- ja ravintola-alan koulutuksen merkitys on entistä suurempi. Ja chileläisiin korkeakouluihin toivottaisiin lisää suomalaisia opiskelijoita.

Suomi ja suomalaiset eivät Chilessä toki ole tuiki tuntemattomia. Suomea eri puolella Chileä ovat tehneet tunnetuksi Chileen opintoihin liittyvään harjoitteluun jo kymmenen vuoden ajan lähteneet opiskelijat ja vastavalmistuneet. Chilessä ei liene aluetta tai alaa, jossa suomalaisia harjoittelijoita ei olisi nähty: pohjoisesta etelään, metsä- ja kaivosalalla, englannin kielen opettajina, viiniteollisuudessa, hammaslääketieteen alalla, alkuperäiskansoihin ja maahanmuuttajiin liittyvissä projekteissa, ja niin edelleen. Ja hyvin espanjaa osaaville suomalaisille CIMO-harjoittelijoille on jatkossa kaavailtu entistä suurempaa roolia Suomen tunnetuksi tekemisessä Chilessä, mm. tarjoamalla heille mahdollisuutta osallistua yhdessä Suomen suurlähetystön edustajan kanssa erilaisiin Suomea ja opiskelua Suomessa tunnetuksi tekeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin Chilessä.

(Kuva ja teksti: Jaana Mutanen)