Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

13.05.2013

Bologna-seminaarissa pohdittiin joustavia opintopolkuja

Miten rakentaa joustava opetussuunnitelma? 130 korkeakoulujen opintoasioiden parissa työskentelevää syventyi kysymykseen jo perinteeksi muodostuneessa Bologna-seminaarissa.

Suomen Bologna-asiantuntijaryhmä järjesti kansallisen Bologna-seminaarin yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön ja CIMOn kanssa.

Seminaarissa pureuduttiin erityisesti tutkinto-opiskelijoiden koulutuksen aikaisiin siirtymämahdollisuuksiin ja siihen, millä periaatteilla ja millä menettelyillä opiskelijaliikkuvuutta on mahdollista toteuttaa korkeakoulujen välillä tai korkeakoulun sisällä tutkinto-ohjelmien ja pääaineiden välillä.

Verkkotutkinto työn ohessa?

Aihepiiri herätti runsaasti ajatuksia, joista päästiin keskustelemaan iltapäivän rinnakkaisissa työpajoissa. Yhdessä työpajoista pohdittiin muun muassa sitä, mitä opetussuunnitelmatyössä on otettava huomioon, jotta opiskelijaliikkuvuus on ylipäätään mahdollista. Esiin nousivat mm. yksilölliset opintopolut, vaihtuvalaajuiset kokonaisuudet sekä verkkotutkinto työn ohessa.

Opetushallituksen asiantuntija Susanna Kärki (vasemmalla) ja Arcada-ammattikorkeakoulun opintopalvelupäällikkö Annika Stadius alustamassa opetussuunnitelmatyötä käsittelevässä työpajassa.

Keskusteluissa esille nousi myös, kuinka tutkintorakenteiden ohella joustoa tarvitaan myös asenteissa, jotta joustavat opintopolut toteutuisivat.

Kansallinen Bologna-asiantuntijaryhmä tekee tunnetuksi eurooppalaisen korkeakoulutusalueen syntyyn tähtäävää Bolognan prosessia ja siihen liittyviä kysymyksiä Suomessa. CIMO toimii asiantuntijaryhmän sihteerinä.

Lue lisää

Bolognan prosessista

Joustavan opetussuunnitelman rakentaminen -seminaarin materiaalit

(13.5.2013 / OJ)