Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

19.11.2015

Ammatilliset opettajat opintomatkalla Tanskassa

Ammatilliset opettajat AO ry:n vuoden 2015 kansainvälinen opintomatka suuntautui Kööpenhaminaan syyskuun lopulla. Matkalle osallistui AO:n ammatillisen koulutuksen aktiivitoimijoita ja hallituksen jäseniä eri puolilta Suomea.

Tavoitteena oli tutustua Tanskan koulutusjärjestelmään ja erityisesti siihen, mikä on maan ammatillisen koulutuksen nykytila ja millaisia ovat tulevaisuuden haasteet. Tutustumiskäynnit opetusministeriöön, Tanskan Euroguidance-keskukseen, oppilaitoksiin ja opettajankoulutukseen antoivat monipuolisen kuvan ajankohtaisista asioista maassa.

Verkko-ohjausta ja ohjauskeskuksia

Tanskan Euroguidance-keskuksen päällikkö Birtha Theut oli ollut suomalaisvieraille suureksi avuksi tapaamisjärjestelyissä. Ensimmäisenä vierailupäivänä Birtha esitteli suomalaisryhmälle Tanskan koulutusjärjestelmää ja kertoi samalla, miten tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut on maassa järjestetty.

Tanskassa on tehty määritietoisesti töitä verkossa tapahtuvan ohjauksen (e-guidance).kehittämiseksi. Ohjauksen sähköiset palvelut on tarkoitettu kaikille kansalaisille. Verkko-ohjaajista 15 on kokoaikaista ja 20 osa-aikaista.

Maassa on yhteensä 52 kunnallista nuorten ohjauskeskusta. Ne ovat keskittyneet peruskoulun päättäneiden ohjaukseen. Lisäksi seitsemän alueellista ohjauskeskusta antaa ohjausta niille toisen asteen suorittaneille, jotka haluavat hakeutua korkeakouluopintoihin.

Ammattiin opiskelua tanskalaisittain

Suomalaisvieraille tuli yllätyksenä, että ammatillisen koulutuksen vetovoima Tanskassa on varsin heikko. Vain n. 19 % toisen asteen opintoihin siirtyvistä valitsee ammatillisen koulutuksen. Ammattikoulussa voi yleensä suorittaa korkeakoulukelpoisuuden antavat opinnot, joskin joillakin aloilla työnantajayhdistykset ovat olleet tätä vastaan.

Ammatillisen tutkinnon suorittamiseen kuluu Tanskassa yleensä 3,5 vuotta. Kaikille on aluksi opetuksellisesti samanlainen puolen vuoden orientaatiojakso, jonka jälkeen valitaan ammattiala ja -linja. Ammattialaa opiskellaan oppilaitoksessa opettajan johdolla vuoden verran. Sen jälkeen opiskelija siirtyy oppimaan työssä.

Suomeen verrattuna vieraissa herätti hämmästystä se, että työssäoppimisjaksolla opettajalla tai opinto-ohjaajalla ei ole mitään roolia. Työssäoppimisesta vastaa yksinomaan työnantaja. Siksi samalta alalta valmistuneilla voi osaamisessa olla huomattavia eroja.

Useat lukion käyneet (20 %) päätyvät myöhemmin ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisessa koulutuksessa ei lukio-opintoja lueta kuitenkaan lainkaan hyväksi. Kansantaloudellisesti huolestuttavaa on, että joka kolmas ammatillisen koulutuksen aloittajista on yli 25-vuotiaita. Tanskassa 25 vuotta täyttänyt voi suorittaa ammatillisen tutkinnon myös aikuiskoulutuksena, mikä lyhentää opiskeluaikaa.

Opettajuus ammattina

Ammatillinen opettajankoulutus oli teemana vierailukäynnillä Metropol-ammattikorkeakoulussa (Metropol University College). Tanskalaiset sanoivat ihailevansa suomalaisten opettajien hyvää ammattitaitoa ja osaamista ja Tanskassa on otettu mallia suomalaisesta opettajankoulutuksesta.

Tanskassa ammatillisena opettajana voi toimia, jos on viisi vuotta alan työkokemusta. Pedagogiset opinnot suoritetaan siinä vaiheessa, kun henkilö jo työskentelee opettajana. Työnantaja arvioi, onko henkilöstä opettajaksi ja mahdollistaa sen perusteella hakeutumisen pedagogisiin opintoihin. Opinnot voi suorittaa osa-aikaisesti työn ohella tai kokopäiväisesti.

Opettajien ammattijärjestössä (Uddannelsesforbundet) vieraille kerrottiin, että opettajien edunvalvontaa Tanskassa hoitaa usea eri järjestö. Siitä seuraa, että edunvalvonta ei kaikilta osin ole kovin tehokasta. Suomalaisvieraat totesivat, että yksi yhteinen opettajien ammattijärjestö on huomattavasti tehokkaampi edunvalvoja ja opettajan työn tärkeyden puolestapuhuja, viitaten Suomen OAJ:hin.

Tekstin toimitus: Mika Launikari Minna Vakkurin tekemän matkaraportin perusteella

Kuva: Birgitta Mannila