Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.02.2019

Kuvassa Riikka Suhonen, Mari Kontturi, Anne-Mari Behm, Joonas Penttinen, Rea Tuominen ja Heidi Jokinen. Kuva: Anna Väre

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen vaatii joukkoälyä

Opetushallituksen perustama asiakas- ja kehittämispaneeli ratkoo ammatillisen koulutuksen haasteita kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi. Paneelin työtavat ovat helposti hyödynnettävissä myös muissa toiminnoissa.

Ammatillisen koulutuksen kentällä tapahtuvat muutokset edellyttävät entistä parempaa suunnittelua ja nopeaa reagointia. Tätä varten Opetushallitus ideoi ammatillisen koulutuksen asiantuntijoista koostuvan asiakas- ja kehittämispaneelin, jonka tarkoituksena on tukea ammatillisen koulutuksen kansainvälistä yhteistyötä Erasmus+ -ohjelmassa.

Yhteisiä haasteita on antoisinta ratkoa tuomalla alan osaajia yhteen. Toukokuussa 2018 kaksivuotisen kautensa aloittanut asiakas- ja kehittämispaneeli koostuu kahdeksasta jäsenestä, jotka kaikki toimivat ammattiopetuksen parissa ympäri Suomea. Jäsenet valittiin hakemusten perusteella yhteensä 23 hakijan joukosta.

Kaksivuotisessa paneelissa vaikuttavat Anne-Mari Behm (Ammattiopisto SAMIedu), Heidi Jokinen (Keski-Pohjanmaan ammattiopisto), Mari Kontturi (Ammattiopisto Luovi), Joonas Penttinen (Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto), Riikka Suhonen (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) ja Rea Tuominen (Gradia).

Tammikuussa panelistit kokoontuivat Helsinkiin kolmanteen kokoukseensa, jossa listattiin tähän mennessä aikaansaatuja asioita ja uusia haasteita.

Toimintamalliin kuuluu, että tapaamisissa keskustellaan kentältä, kansallisista verkostoista ja yhteisistä Facebook-ryhmistä nousseista kysymyksistä. Tapaamisten ulkopuolella jäsenet työstävät itsenäisesti sovittuja asioita.

Yhteinen keskustelu kirkastaa kokonaiskuvaa

Vajaan vuoden aikana saadut kokemukset paneelitoiminnasta ovat positiivisia. Osallistuneet kokivat työhönsä liittyvien haasteiden purkamisen yhdessä hyödylliseksi ja mielekkääksi.

"Panelistina toimiminen auttaa isomman kuvan näkemisessä ja opettaa ymmärtämään työkentällä tapahtuvien asioiden syitä ja vaikutteita", Rea Tuominen sanoo.

"Painimme kaikki samanlaisten haasteiden kanssa ja siksi tuntuu sekä hyvältä että hyödylliseltä käsitellä niitä yhdessä. Tästä joukosta on helppo löytää ymmärtäjiä ajatuksilleen", Joonas Penttinen summaa.

Paneeli on koettu hyödylliseksi myös Erasmus+ -ohjelman kansallisessa toimistossa Opetushallituksessa.

"Paneelin tekemä työ auttaa näkemään selkeämmin kentän haasteet ja ongelmat, mutta erityisesti löytämään niille nopeasti ratkaisuja, jotka ovat asiakaslähtöisiä ja heti toteutuskelpoisia", sanoo ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalveluiden päällikkö Mika Saarinen Opetushallituksesta.

Paneelissa on käsitelty paljon myös ammatillisen koulutuksen reformin aikaansaamia muutoksia. Opiskeluaikojen kiristyessä kiristyvät myös vaihtoon lähtemisen mahdollisuudet. Myös se, kuinka kolmannen lukukauden lisääminen kesälle vaikuttaa opiskelijoiden ja opettajien elämään, mietityttää panelistien mukaan toimijoita ympäri Suomen.

Aikuisetkin haluavat vaihtoon

Kuluneen puolen vuoden aikana tapaamisissa ovat puhuttaneet erityistä tukea ja kannustusta tarvitsevat ryhmät sekä myös Erasmus+ -vaihdosta kiinnostuneiden aikuisopiskelijoiden lisääntyminen.

Panelistien mielestä ammatillista osaamistaan täydentävät aikuisopiskelijat hakevat vaihdosta eri asioita kun nuoret, joille Erasmus+ -vaihto voi olla merkittävä kokemus esimerkiksi itsenäistymisen näkökulmasta.

"Nuorilla tuen tarve liittyy usein käytännönjärjestelyihin kun taas aikuisilla voi olla erilaisia elämän ja arjen järjestelyyn liittyviä haasteita. On tärkeää selvittää, millaisia profiileja vaihtoon lähtevillä on ja kuinka voimme tukea kaikkia mahdollisimman tasavertaisesti. Yhteisen pohdinnan myötä teimme tarkennuksia hakukierroksen 2019 yksilötukiin", vastaava asiantuntija Sari Turunen-Zwinger Opetushallituksesta kertoo.

Yksi ryhmän saavutuksista on vaihto-apurahatasojen tarkastus ja päivittäminen oikealle tasolle. Panelistit totesivat, että apurahassa tulee huomioida nykyistä paremmin paikalliset kulut, ryhmän vaihtokulut ja pitkään vaihtoon liittyvät kustannukset. Tämän perusteella muutokset kirjattiin myös hakijoiden ohjeisiin ja Opetushallitus vei asian saman tien kansalliselle tasolle.

Teksti ja kuva: Anna Väre