Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.10.2017

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Vaasassa 3.-4.10.2017


Ammatillisen koulutuksen jo perinteeksi muodostuneet Kansainvälisyyspäivät järjestettiin 17. kertaa – tällä kertaa Vaasassa yhteistyössä Vamian ja Yrkesakademin kanssa. Kansainvälisyyspäiville osallistui eri puolilta Suomea kansainvälisyyden parissa työskenteleviä opettajia sekä oppilaitosten johtoa yhteensä noin 130 henkilöä. Seminaari oli yksi Vaasan kaupungin Suomi 100 -juhlavuoden tilaisuuksista.


Kansainvälistyminen on tärkeä osa toisen asteen ammatillista koulutusta. Suomessa vuosittain yli 6000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa suorittaa työssäoppimisensa ulkomailla osana opintojaan. Ulkomaan asiantuntijavaihtoja toteutuu eri hankkeiden kautta noin 3500.


Seminaarissa pohdittiin mm. sitä, millaista kansainvälisyysosaamista ammatillisen koulutuksen tulisi antaa opiskelijoille tehdäkseen Suomesta ja sen eri alueista kilpailukykyisiä. Keskusteluissa oli mukana useita Vaasan alueen toimijoita niin yritys- kuin julkiseltakin sektorilta.


Ammatillisen koulutuksen osaston johtaja Anni Miettunen Opetushallituksesta totesi meneillään olevan ammatillisen koulutuksen reformin tukevan omalta osaltaan kansainvälisyysosaamista. Tämä ilmenee esimerkiksi joustavina ja yksilöllisinä opintopolkuina sekä osaamisen tunnistamisena ja tunnustamisena. Opiskelu on tänä päivänä monikulttuurista, ja kansainvälisyys on osa jokaisen oppilaitoksen arkea.


Kansainvälisen toimintaympäristön haasteita osaamisen kehittämiselle pohdittiin paneelikeskustelussa. Osallistujat painottivat kansainvälisen osaamisen olevan muutakin kuin vain oman ammattialan tuntemista: se on myös vuorovaikutustaitoja ja kulttuuriosaamista. Tärkeää on myös asenne. Johtaja John Nyfors Wärtsilästä totesi kansainvälisyyden olevan osa jokapäiväistä työtä. Sekä Nyfors että yksikön päällikkö Kati Lounema Opetushallituksesta korostivat tässä yhteydessä elinikäisen oppimisen merkitystä. Tällä kaikella on myös merkitystä Suomen kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamisessa.


Lisäksi seminaarissa tutustuttiin Lean-filosofian käyttöön kansainvälisyystoiminnan kehittämisessä, sekä pohdittiin ulkomaankirjeenvaihtajan Kari Lumikeron johdolla sitä, millaisiin kriisitilanteisiin yksilö voi ulkomailla ollessaan joutua ja miten turvallisuutta voidaan ulkomaanjaksoilla parantaa niin oppilaitoksen kuin yksilön omistakin toimintamalleista käsin.


Tilaisuuden päätteeksi Mika Saarinen Opetushallituksen Kansainvälistymispalveluista loi katsauksen tulevaisuuteen, ja mainitsi uusiksi kansainvälistymisen taidoiksi mm. sitkeyden, tuottavuuden ja uteliaisuuden.


Tilaisuuden striimattujen osuuksien tallenteet löytyvät Vamian YouTube-kanavalta

Kuvassa paneelikeskustelun osallistujia.

(3.10.2017 MK/OPH)