Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.09.2011

Diane Ravitch vastustaa oppilaiden ylenpalttista testaamista. Kuva: Tiina Lehmusvaara / CIMO.

Amerikkalaisen koulutuspolitiikan kärkikriitikko Diane Ravitch luennoi CIMOssa

New Yorkin yliopiston kasvatuksen tutkimuksen tutkijaprofessori Diane Ravitch kertoi amerikkalaisen koulutusunelman hajoamisesta suomalaisille koulutusalan asiantuntijoille 20.9. CIMOssa. Ravitchin kritiikki kohdistuu oppilaiden yhdenmukaiseen testaamiseen, yksityisten mutta julkisesti rahoitettujen charter-koulujen käyttämiseen koulutusreformin ajureina sekä filantrooppien kasvavaan rooliin koulutuspolitiikan vaikuttajina. Tilanteen tekee kiinnostavaksi se, että Ravitch on aikanaan ollut itse luomassa testaamisvetoista koulutuspolitiikkaa toimiessaan George H.W. Bushin apulaisopetusministerinä.

Viime vuonna julkaistu kirja The Death and Life of Great American School System nosti Ravitchin amerikkalaisen koulutuspolitiikan tunnetuimmaksi kriitikoksi, joka kiertää kotimaassaan puhumassa muun muassa siitä, kuinka No Child Left Behind -laki ja myös nykyinen Race to the Top -aloite vahingoittavat amerikkalaista koulutusjärjestelmää. Hän käyttää usein Suomea esimerkkinä maasta, jossa koulutus perustuu ajatukseen julkisesta palvelusta, jonka tehtävänä on myös edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Ravitch kiinnostui suomalaisesta koulutusjärjestelmästä kuultuaan Suomen menestyksestä Pisa-tutkimuksissa. Hänen mukaansa suomalaisen koulutusjärjestelmän menestys perustuu korkeasti koulutettuihin, erittäin motivoituneisiin ja vastuullisiin opettajiin, joiden ammattitaitoa myös arvostetaan.

Ravitchin mukaan Yhdysvalloissa on unohdettu lapsen yksilölliset lähtökohdat ja tavat oppia, mihin taas Suomessa panostetaan. Myös opettajankoulutus ja opettajien työolot ovat kehnolla tolalla, opettajan ammattia ei arvosteta ja vallalla on käsitys, että työ ei edes vaadi erityistä pätevyyttä.

Ravitchin keskeinen kritiikin kohde on yhdenmukainen testausjärjestelmä, jolla amerikkalaisten oppilaiden ja koulujen tuloksia mitataan. Testeissä menestymisestä on tullut koulutyön keskeinen päämäärä – oppilaita valmennetaan vain testeissä pärjäämiseen muiden aineiden opettamisen kustannuksella. Sen seurauksena koulutustaso kapenee, oppilailta jää puuttumaan jatko-opinnoissa tarvittavia tietoja ja valmiuksia, ja syrjäytymisvaara kasvaa. Testimenestyksen vaatimus kasvattaa myös opetushenkilöstön epävarmuutta, sillä huonojen tulosten seurauksena opettajia ja rehtoreita irtisanotaan. Opettajat ovat työpaikan menettämisen pelossa jopa ryhtyneet väärentämään oppilaidensa koevastauksia.

Diane Ravitch vieraili Suomessa ensimmäistä kertaa ja pääsi tutustumaan arvostamaansa suomalaiseen koulutyöhön myös käytännössä, sillä ohjelmaan sisältyi vierailuja useissa kouluissa. Hänen asiantuntijaluentonsa kuuluu CIMOn sidosryhmille tarkoitettuun CIMO Forum -tilaisuuksien sarjaan, jossa vierailee korkean tason kansainvälisiä asiantuntijoita puhumassa toimialaan liittyvistä teemoista.

(23.9.2011 AG ja TL)