Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

09.12.2010

Aikuiskoulutusväki juhli Grundtvig-ohjelman 10-vuotista taivalta

CIMOn järjestämä juhlaseminaari ”Grundtvigin kyydissä Eurooppaan” kokosi noin 100 aikuiskouluttajaa Helsinkiin 4.–5.11.2010 pohtimaan ohjelman merkitystä ja vaikutusta suomalaiseen aikuiskoulutukseen. Seminaarin yhteydessä palkittiin myös Grundtvig-ohjelmassa syntyneiden hyvien käytäntöjen parhaimmistoa.

Seminaarin kunniavieras, Euroopan komission aikuiskoulutusyksikön apulaisjohtaja Alan Smith on väsymätön Grundtvigin puolestapuhuja. Seminaarin avanneeseen paneelikeskusteluun osallistuivat hänen lisäkseen opetusneuvos Reijo Aholainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, suunnittelijaopettaja Tuija Hyvönen Sastamalan Opistosta sekä vastaava asiantuntija Eija Wilén CIMOsta. Panelistit olivat yksimielisiä siitä, että Grundtvig on avannut aikuiskoulutuksessa uusia ovia sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti.

Grundtvigin ajatuksista aineksia 2000-luvun aikuiskoulutukseen

Kansanopistomies Nikolai Frederik Severin Grundtvigin elämäntyötä valotti hänen maanmiehensä, historioitsija Jes Fabricius Møller Kööpenhaminan yliopistosta. Hänen mukaansa 1700-1800-luvuilla eläneen Grundtvigin ajatukset pappina ja kasvattajana tarjoavat vielä tänäkin päivänä arvopohjaa aikuiskoulutukselle. Tärkeitä ovat edelleen humanistiset arvot – välineelliset tavoitteet koulutuksessa johtavat väärään suuntaan.

Grundtvig-toimijoita palkittiin uusista toimintatavoista

Grundtvig-ohjelman 10-vuotisjuhlakilpailun palkinnot jaettiin seminaarin yhteydessä pidetyssä cocktailtilaisuudessa. Tärkein valintakriteeri oli se, että kansainvälinen toiminta – hanke tai yksittäisen henkilön liikkuvuusjakso – on johtanut konkreettiseen muutokseen tai uuteen toimintatapaan omassa organisaatiossa.

Hankesarjan parhaasta käytännöstä palkittiin Gun Monto, jonka Edupolissa luotsaama hanke käsitteli maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymistä.Kunniakirjan saajat olivat Helena Hyvönen Sotkamon kansalaisopistosta ja Elena Levantovskaja Turun suomenkielisestä työväenopistosta.

Liikkuvuussarjan voitto meni Grundtvig-täydennyskoulutuskurssille osallistuneelle Tuija Vähävuorelle Wellamo-opistoon. Kunniakirjoin palkittiin Ilona Maaperä Kalliolan kansalaisopistosta ja Marjaana Mäkelä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulusta. Kummankin sarjan voittaja sai 800 euron apurahan käytettäväksi omaan täydennyskoulutukseen toisessa Euroopan maassa.

Sivistys-verkkolehti sai erityisen kunniamaininnan Grundtvig-ohjelman aktiivisesta uutisoinnista ja ohjelman tunnettuuden lisäämisestä kentällä.

Toiveita uudelle ohjelmakaudelle

Toisena seminaaripäivänä keskityttiin tulevaan ohjelmakauteen ja aikuiskoulutuksen rooliin uudessa ohjelmassa. Osallistujat äänestivät yksimielisesti sen puolesta, että Grundtvig-ohjelmaa on edelleen kehitettävä vastaamaan aikuiskoulutuksen tarpeita. Osallistujat olisivat myös valmiita laajentamaan ohjelmaa uusiin maihin: puolet rajaisi laajentumisen tiettyihin maihin kun taas toinen puoli oli täyden avoimuuden kannalla. Alan Smith vei suomalaisen aikuiskoulutuskentän toiveet mukanaan Brysseliin.

Seminaarin lopuksi horisonttia laajennettiin Euroopan ulkopuolelle, kun aikuiskoulutuspäällikkö Hannu Nieminen koulutuskeskus Salpauksesta kuvaili globaalin kehityksen aikuiskoulutukselle tarjoamia mahdollisuuksia.

Seminaarin materiaalit