Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

30.05.2017

Aikuiskoulutuksen Erasmus+ liikkuvuushankkeiden hakukierroksen satoa

Kaikkiaan liikkuvuushakemuksia vuoden 2017 hakukierroksella tuli 24 kappaletta, joka oli kahdeksan vähemmän kuin edellisenä vuonna. Mukana oli kuitenkin kuusi konsortiohakemusta, jotka olivat verrattain suuria ja joissa oli mukana 3-6 organisaatiota. Haettujen liikkuvuuksien määrä pysyi lähes samana. Hakukierroksen erityispiirteenä voi pitää sitä, että hakemuksia tuli maantieteellisesti kaikkialta Suomesta. Lisäksi oli mukavaa havaita, että museot sekä yhdistykset ovat aktivoituneet hakijoina.

Huolestuttavaa hakukierroksella oli trendi, etteivät suomalaiset aikuiskouluttajat hae opetusjaksoille Eurooppaan. Suurin osa haetuista liikkuvuuksista oli kursseja (305) ja loput (107) olivat job shadowing -toimintoja. Aiempina vuosina opetusjaksolla käyneet opettajat ja kouluttajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä kokemukseensa. Opettaessahan myös tunnetusti itse oppii parhaiten. Kannustamme suomalaisia huippuosaajia viemään omaa osaamistaan muualle Eurooppaan!

Olemme Suomen kansallisessa toimistossa tyytyväisiä hakemusmäärään, sillä on tärkeää, että Suomen aikuiskoulutuksen kenttä jatkaa kansainvälistymistä ja vahvistaa sitä kautta omaa osaamistaan ja myös jakaa lisääntynyttä osaamistaan aikuisille oppijoille. Euroopan laajuisesti oli havaittavissa liikkuvuushankehakemusten määrän laskua. Muutamissa maissa määrät tippuivat rajustikin. Syitä tähän laskuun on varmasti useita.

Kuten kuuluukin, organisaation osaamisen kehittyminen liikkuvuushankkeiden avulla tehdään näkyväksi monin eri tavoin; syntyy uudenlaisia kursseja ja koulutuksia tai vanhojen koulutusten sisällöt muuttuvat, aikuisväestölle suunnatut oppimispalvelut paranevat ja monipuolistuvat, kansainväliset toimijaverkostot vahvistuvat ja verkostoja hyödynnetään esimerkiksi kieltenopetuksessa.

Toivomme liikkuvuushankkeiden hakijoilta sitkeyttä. Mikäli hankkeenne ei saanut tukea tänä vuonna, yrittäkää uudelleen ensi vuonna! Komission rahoitus aikuiskoulutuksen Erasmus+ -ohjelmassa kasvaa jatkuvasti vuoteen 2020 saakka, joten myös Opetushallituksen mahdollisuudet tukea kentän upeita hankkeita paranevat.

Liikkuvaista syksyä toivottaa Opetushallituksen kansainvälistymispalvelujen aikuiskoulutustiimi!

2017 liikkuvuus lukuina
• 24 hakemusta, joista 11 sai tukea (48 %)
• Varalistalla on 11 hanketta, joista osaa voidaan tukea, mikäli saamme lisärahoitusta
• Hakemuksista 6 oli konsortiohanketta
• Haettu tuki yhteensä n. 680 000 euroa; myönnettiin n. 238 000 euroa
• Liikkuvuuksia tuetuissa hankkeissa yhteensä 147
• Organisaatioita hakemuksissa oli yhteensä 42

Vuoden 2017 hyväksytyt hankkeet

Teksti: Anni Karttunen, Vastaava asiantuntija, Opetushallitus