Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

03.07.2014

Aikuiskouluttajien ulkomaanjaksoihin 303 000 euroa Erasmus+ -tukea

CIMO jakoi tukea aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuuksiin 21 organisaatiolle Erasmus+ -ohjelman ensimmäisellä hakukierroksella. Lähes joka toinen hakemus hyväksyttiin. Tyypillisessä hankkeessa noin 10 aikuiskouluttajaa pääsee täydennyskoulutuskurssille, job shadowing –jaksolle tai opettamaan ulkomaille. Tukea haettiin yhteensä noin 970 000 euroa.

Hyväksytyt hankkeet jakautuvat organisaatiotyypeittäin suurin piirtein samassa suhteessa kuin hakemuksetkin. Kansalaisopistojen hakemuksia hyväksyttiin 8, järjestöjen 5, aikuislukioiden 3 ja ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten 2 kappaletta. Lisäksi läpi menivät museon, korkeakoulun ja tutkimuslaitoksen hakemukset, yksi kutakin.

Hyväksytyt hankkeet jakautuvat alueellisesti ympäri Suomen Raaseporista Kittilään ja Maarianhaminasta Savonlinnaan.

Realismi suunnittelussa kannatti

Hakukierroksella hyväksytyissä hankkeissa liikkuu yhteensä noin 200 henkilöä. Useimmissa hankkeissa tukisumma vaihtelee 10 000-20 000 euron välillä. Sitä pienempiä hankkeita hyväksyttiin 6 kpl ja yli 20 000 euron hankkeita 4 kpl.

Hankkeen koolla ei ollut suoraan merkitystä valintaprosessissa. Selkeästi fokusoidut ja realistisesti mitoitetut hankkeet pärjäsivät kuitenkin laatuarvioinnissa parhaiten. Osa hankkeista oli organisaation kokoon ja hankkeen tavoitteisiin nähden ylimitoitettuja, jolloin osallistujien määrää leikattiin. Systemaattista liikkuvuusmäärän pienentämistä ei aikuiskoulutuksen hankkeissa kuitenkaan tiukasta budjetista huolimatta tehdä, vaan luotetaan hakijan kykyyn huomioida oman organisaationsa kapasiteetti hankkeen suunnittelussa.

Kansainvälisyysosaamiselle kysyntää

Hakemuksen menestyksen kannalta avainasemassa oli se, kuinka hyvin siinä oli osattu kuvata henkilöstön kehittämistarpeet ja se, miten ulkomaanjaksot vastaavat näihin. Teemaksi ylitse muiden nousi kansainvälisyysosaamisen kehittäminen ja johdon ja muun henkilökunnan innostaminen kansainväliseen toimintaan. Tähän liittyi läheisesti henkilöstönkielitaidon lisääminen ja kulttuurienvälisen kompetenssin parantaminen, jotta pystyttäisiin lähtemään rohkeammin mukaan eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Useassa hakemuksessa lähtökohtana oli tarve omaksua uusia opetusmenetelmiä tai välineitä (esim. sosiaalinen media) käytettäväksi erilaisten kohderyhmien kuten ikäihmisten kanssa. Maahanmuuttajakoulutuksen lisääntyminen ja sen mukanaan tuoma monikulttuurisuus oppilaitoksissa olivat monen hakemuksen taustalla. Myösaikuiskoulutusorganisaatioiden toimintatapoihin kaivattiin uusia tuulia, esim. miten kehittää viestintä- ja markkinointiosaamista, johtajuutta tai konfliktien hallintaa tai miten juurruttaa kestävä kehitys osaksi organisaation toimintakulttuuria.

CIMOssa harmitellaan, että useita hyviä hankkeita jouduttiin hylkäämään rahoituksen puutteessa. Nyt kielteisen päätöksen saaneita rohkaistaankin lähtemään ensi vuonna uudestaan mukaan kisaan entistä huolellisemmin perustellulla hakemuksella.

Luettelo hyväksytyistä hankkeista:

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/aikuiskoulutukselle/tuloksia

(27.6.2014 / RV)