Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

21.05.2013

Aikuiskouluttajat jättivät ennätysmäärän Grundtvig-liikkuvuushakemuksia

Meneillään olevan LLP-ohjelmakauden viimeinen vuosi on nostanut Grundtvig-liikkuvuushakemusten määrän ennätyslukemiin. Hakemuksia on tullut CIMOon alkuvuoden aikana jo yli 200 kappaletta, ja syksyn hakukierrokset ovat vielä tulossa. Vuosittainen hakemusmäärä on vaihdellut viime vuosina noin 170-190 välillä.

Täydennyskoulutusapurahoihin on saatu tämän vuoden kahdella ensimmäisellä hakukierroksella 148 hakemusta, kun vuonna 2012 niitä tuli yhteensä 121. Vierailuja ja vaihtoja on haettu alkuvuonna 52 kappaletta, kun hakemusmäärä koko viime vuonna oli 41. Asiantuntijavaihtoihin saatiin 9 hakemusta vastaavan luvun ollessa 7 vuonna 2012.

Grundtvig-ohjelman aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuudet - täydennyskoulutusapurahat, vierailut ja vaihdot sekä asiantuntijavaihdot - ovat säilyttäneet suosionsa läpi ohjelmakauden. 2010 oli tähänastinen huippuvuosi, jolloin hakemuksia saatiin 194 kappaletta. Aktiivisimpia hakijaorganisaatioita ovat olleet kansalaisopistot, järjestöt, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. Vierailuissa ja vaihdoissa myös museot ovat aktiivisimpien hakijoiden joukossa.

Eurooppalaisten täydennyskoulutuskurssien kestosuosikkeja ovat kieltenopettajille tarkoitetut koulutukset, joista haetaan uusia menetelmiä ja uutta inspiraatiota omaan opetukseen. Muita suosittuja kurssien aiheita ovat mm. taide ja käden taidot, kulttuurienvälinen vuorovaikutus, verkko-opetus ja uuden teknologian käyttö, projektiosaaminen sekä erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien aikuiskoulutus. Vankilaopetusta ja mielenterveyskuntoutujien opiskelumahdollisuuksia käsittelevät kurssit ovat herättäneet kuluvana vuonna suurta kiinnostusta, ja tällaiset kurssit olivat kohteena 15 apurahahakemuksessa.

(21.5.2013/RV)