Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

28.04.2011

Ahvenanmaan aikuiskouluttajat löysivät Grundtvig-ohjelman

Grundtvig-ohjelman tilastoissa on ollut pitkään Ahvenanmaan kohdalla pyöreä nolla. Vuosi 2010 oli kuitenkin positiivisessa mielessä poikkeava: Ahvenanmaan aikuiskouluttajat jättivät yhteensä 15 hakemusta Grundtvig-ohjelman täydennyskoulutusapurahoihin ja vierailuihin.

Ahvenanmaa on ollut Grundtvig-täydennyskoulutusapurahoissa yhtenä kansallisena painopistealueena kuluvalla ohjelmakaudella. Tämä merkitsee sitä, että ahvenanmaalaiset – samoin kuin pohjoissuomalaiset – hakijat saavat arvioinnissa lisäpisteitä alueen perusteella. Positiivisella diskriminaatiolla on haluttu edistää niiden alueiden osallistumista, jotka muuten ovat ohjelmassa aliedustettuina.

Kansainvälisyys kiinnostaa kirjastoa

Maarianhaminan kaupunginkirjastossa työskentelevä Leena Uhlenius innostui hakemaan Grundtvig-apurahaa, jotta voisi osallistua Ruotsissa järjestettyyn kirjastoalan konferenssiin. Konferenssissa Leena solmikin uusia kontakteja , joiden kautta järjestyi opintovierailu pienelle ryhmälle kollegoita Tukholman Kansainväliseen kirjastoon. Leenalla olisi ideoita ja kiinnostusta myös eurooppalaiseen hankeyhteistyöhön.

‒ Olemme avanneet silmämme Euroopan ja muun maailmaan suuntaan. Ennen olimme enemmän sisäänpäinkääntyneitä, Leena arvioi.

Aluetiedottajalta saa henkilökohtaista opastusta

CIMOn aikuiskoulutuksen alueellinen tiedottaja Pekka Tenhonen Åbo Akademista saa yhteydenottoja silloin, kun hakulomakkeen kiemurat tuntuvat vaikeasti ymmärrettäviltä tai oman idean sopivuus Grundtvig-ohjelmaan arveluttaa. – Tarjoan neuvoja hakemuksen tekoon ja annan kommentteja. Ahvenanmaalaiset ovatkin hyödyntäneet tätä mahdollisuutta, kertoo Pekka, jonka tiedotusalue kattaa Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan.

Pekka järjestää omalla alueellaan myös tiedotustilaisuuksia. Leenakin sai tiedon Grundtvig-ohjelmasta Ahvenanmaalla pidetyssä tilaisuudessa syksyllä 2009. Vaikka Leena on kertonut vierailustaan muillekin kollegoille, on ohjelma hänen kokemuksensa mukaan vielä suhteellisen tuntematon.

Pekka tarttuu helposti puhelimeen ja ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä Ahvenanmaan aikuiskoulutustoimijoihin. Hän uskoo vahvasti Grundtvig-hankkeiden hyötyyn, sillä uusia vaikutteita tarvitaan aikuiskoulutuksen kehittämisessä, eikä kaikkea tarvitse keksiä itse. – Kovat ajat näkyvät siinä, että kun henkilökuntaa on vähän, niin on vaikea irrottautua työstään, vaikka innostusta ja tarvetta olisikin.

Toisaalta kansainvälinen yhteistyö tuntuu luontevalta, jos on uskominen ahvenanmaalaisia itseään. Pekka on törmännyt väitteeseen, jonka mukaan ahvenanmaalaiset ovat saaneet kansainvälisyyden verenperintönä johtuen pitkästä merenkulkuperinteestä.