Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

01.04.2015

4 653 liikkui Nordplus Korkeakoulutus -ohjelmassa lukuvuonna 2013–2014

Tuoreet tilastot kertovat hienoisesta, 291 osallistujan kasvusta. Suomi pysyy edelleen ohjelman aktiivisimpana maana 1 116 osallistujallaan.

Suomesta lähti 1–12 kuukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon 503, alle kuukauden mittaiseen express-opiskelijavaihtoon 338 ja opettajavaihtoon 179 henkilöä. Intensiivikursseja järjestettiin yhteensä 44 ja niihin osallistui yhteensä 59 suomalaista opiskelijaa ja 37 suomalaista opettajaa. Myös eniten intensiivikursseja järjestettiin Suomessa.

Reippaasti yli puolet 1–12 kuukautta kestävään opiskelijavaihtoon Suomesta lähteneistä matkasi Ruotsiin, loput Tanskaan, Norjaan ja Islantiin. Express-vaihdoissa Ruotsi oli myös suomalaisten ykköskohde (38 %), samoin opettajavaihdoissa (36 %).

Nordplus-opiskelijaliikkuvuus Suomeen pysyy pienenä

Opiskelijavaihtoon (1–12 kk) Suomeen saapui 110. Tasapaino, tai pikemminkin epätasapaino, Suomesta lähtevien ja Suomeen saapuvien osuuksissa on 82/18 %, Se on pysynyt lähes samalla tasolla viime vuosina. Paremmin tasapainossa, joskaan ei aivan viime vuosien tasolla, ovat express-liikkuvuus ja opettajaliikkuvuus. Express-vaihtoon saapui 150 (Suomesta lähtevien ja Suomeen saapuvien osuudet 69/31 %) ja opettajavaihtoon 143 (56/44 %).

Yli kuukauden opiskelijavaihdoissa reilu kolmannes tuli Suomeen Ruotsista, neljäsosa Tanskasta, alle viidesosa Norjasta ja noin joka kymmenes Virosta. Tämän lisäksi muutamia opiskelijoita tuli Islannista, Latviasta, Liettuasta ja Ahvenanmaalta. Express-liikkuvuuden kautta tulleiden lähtömaat jakautuivat tasaisemmin osallistujamaiden kesken, suurin osa tänä lukuvuonna tuli Latviasta, Tanskasta ja Ruotsista. Opettajista neljäsosa tuli Suomeen Tanskasta, viidesosa Ruotsista, loput tasaisesti Liettuasta, Norjasta, Virosta ja Latviasta sekä muutamia Islannista, Färsaarilta ja Grönlannista.

Opiskelu ja opettaminen pääosissa

Suurin osa opiskelija- ja opettajaliikkuvuudesta on tavanomaista opiskelua (86 %) ja opettamista (62 %), eikä tässä ole tapahtunut muutosta. Opettajavaihtoon lähdetään myös kehittämään opetusmateriaalia – suosio on noussut lähes 10 % edellisestä vuodesta. Harjoittelun osuus on noussut parilla prosentilla, mutta edelleen vain 14 % opiskelijaliikkuvuudesta ja vain 3 % opettajaliikkuvuudesta on kytköksissä harjoitteluun tai työelämäyhteistyöhön. Opiskelijaliikkuvuudesta puolet oli maisteritasolla, express-liikkuvuudesta kolmasosa ja opettajaliikkuvuudesta vain 16 %. Tässä tapahtuu enemmän heilahteluja vuosittain, edellisvuonna suurin osa liikkuvuudesta tapahtui kandidaattitasolla.

Nordplus-ohjelmassa suosikkeina on pitkään pysyneet samat koulutusalat: yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet sekä lääketiede. Pidempiaikainen opiskelijaliikkuvuus on suosituinta yhteiskuntatieteissä* (taloustiede, lakitiede, kasvatustiede). Express-liikkuvuus on suosituinta yhteiskuntatieteissä (erityisesti kasvatustiede) ja humanistisissa tieteissä (erityisesti musiikkitiede). Opettajavaihdot jakaantuivat tasaisesti humanistisiin tieteisiin (suurimpana musiikkitiede) ja yhteiskuntatieteisiin (suurimpana kasvatustiede) sekä lääketieteisiin (suurimpana terveystiede).

Vaihtoon lähtee useimmiten nainen

Yli kuukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon osallistuneista 74 % on naisia. Naisten osuus on hieman kasvanut edellisestä vuodesta, kun taas puolestaan naisten osuus on hieman laskenut lyhytkestoisissa express-vaihdoissa edellisestä vuodesta, 62 %:iin. Opettajavaihdoissa naisten osuus on pysynyt edelliseen vuoteen nähden muuttumattomana 62 %. Sukupuolten tasapaino intensiivikursseilla on samanlainen, opiskelijoista 71 % ja opettajista 58 % oli naisia.

Keskimääräinen opiskelijavaihto kesti 4 kuukautta, suosituin pituus oli 5 kuukautta: neljä opiskelijaa kymmenestä viettää Nordplus-vaihdossa tämän ajan. Alle joka kymmenes vaihdoista kesti yli puoli vuotta. Express-liikkuvuuden tavallisin kesto on viikon (75 % opiskelijoista), samoin opettajavaihtojen (93 % opettajista).

Luvut, koulutusalat ja kohdemaat ovat pysyneet hyvin samankaltaisina vuodesta toiseen.

*) Ohjelman tilastoinnissa noudatettu koulutusalaluokittelu ei ole yhtenevä opetus- ja kulttuuriministeriön jaottelujen kanssa.

Nordplus-vaihdot Pohjoismaissa ja Baltian maissa lkv 2013/14 lkv 2012/13 lkv 2011/12
Opiskelijaliikkuvuus yhteensä 2 602 2 589 3 074
1–12 kk 1 449 1 507 1 612
Express-liikkuvuus eli alle 1 kk 1 153 1 082 1 462
Intensiivikurssien opiskelijaliikkuvuus 922 775 -
Opettajaliikkuvuus 826 741 909
Intensiivikurssien opettajaliikkuvuus 303 257 -

Opiskelijavaihto lkv 2013/14 lkv 2012/13 lkv 2011/12a
Suomesta 503 574 573
Suomeen 110 95 116
Express-vaihto
Suomesta 338 222 311
Suomeen 150 196 336
Opettajavaihto
Suomesta 179 148 149
Suomeen 143 103 179

Lue lisää

Nordplus Korkeakoulutus -ohjelmasta

Tilastoja opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan kansainvälisestä liikkuvuudesta

(1.4.2015 / KS)