Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

10.11.2015

14 suomalais–kiinalaista korkeakoulutuksen yhteistyöhanketta sai rahoitusta

CIMO myönsi korkeakoulujen Kiina-yhteistyöhankkeille rahoitusta elokuun lopussa päättyneessä haussa yhteensä 575 000 euroa.

Yksittäisten hankkeiden tuki vaihteli 26 000 ja 50 000 euron välillä. Hankkeet kestävät kaksi vuotta. Hakemuksia saapui 13 eri korkeakoulusta, yhteensä hakemuksissa oli mukana 19 suomalaista korkeakoulua. Aiempien vuosien tapaan yliopistot olivat hieman aktiivisempia kuin ammattikorkeakoulut, joista saapui noin kolmannes hakemuksista. Hieman yli puolessa hakemuksista oli mukana kaksi tai useampi suomalaiskorkeakoulua, lopuissa yksi.

Eteläisen Suomen suurten kaupunkien (Helsinki, Turku, Tampere) korkeakoulut jättivät yli puolet hakemuksista. Suomalaiskorkeakoulut näyttävät edelleen keskittävän Kiina-yhteistyötään suurten kaupunkien tunnettuihin yliopistoihin. Edustettuina ovat mm. Nankain University, Beijing University, Beijing Normal University, Renmin University ja Shanghai University. Yleisin partneri suomalaiskorkeakouluille on tämän vuotisten hankkeiden perusteella Fudanin yliopisto.

Valtaosassa hankkeita yhdistellään useita toimintoja (liikkuvuus, työelämäyhteistyö yhteiset opintojaksot, opetussuunnitelmayhteistyö, yhteis- ja kaksoistutkinnot). Selkeästi suosituimmaksi nousi työelämäyhteistyö. Useisiin hankkeisiin sisältyy myös opiskelijoiden liikkuvuutta Suomen ja Kiinan välillä. Aiempina vuosina jatko-opiskelijat ovat olleet Kiina-hankkeissa parhaiten edustettu liikkujaryhmä, mutta nyt maisterivaiheen opiskelijat nousivat ensimmäiselle sijalle.

Tieteenalat ja teemat vaihtelivat laidasta laitaan aiempien vuosien tapaan. Useat eri alat olivat edustettuina, teemat liittyivät mm. pelien suunnitteluun, cleantechiin, ympäristöteknologiaan ja ympäristöjohtamiseen, tekijänoikeuslakeihin ja kansainväliseen oikeuteen, vanhusten hoitotyöhön ja vanhusten palveluihin liittyvään terveysteknologiaan, opetus- ja oppimismetodeihin sekä tekniikan alalla mm. rakentamiseen ja uusiutuvaan energiaan.

Aasia-ohjelman tuki on tarkoitettu siemenrahaksi, joka mahdollistaa alkuvaiheen lupaavan tai uudentyyppisen yhteistyön käynnistämisen korkeakoulujen välillä. Rahoituksella voidaan myös syventää korkeakoulujen välistä yhteistyötä kattamaan uusia aloja tai toimintamuotoja. Tukea myönnetään verkostomaiselle yhteistyölle, jossa hankkeisiin osallistuu suomalaisen hakijakorkeakoulun lisäksi aina vähintään yksi kiinalainen (uudessa Intia-haussa intialainen) korkeakoulu. Hankkeissa mukana voi olla useita korkeakouluja sekä yrityksiä tai muita organisaatioita Suomesta ja Kiinasta (Intia-rahoituksessa Intiasta). Koulutusyhteistyöhankkeet voivat sijoittua kaikille koulutusaloille ja eri tutkintotasoille.

Rahoitettavat hankkeet

Lue lisää

Aasia-ohjelmasta

Nordic Chinese Career Night ensimmäistä kertaa Kiinassa (9.11.2015)

(10.11.2015 / SL)