Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

07.03.2013

10 miljoonaa korkeakouluyhteistyöhön Suomen ja kehitysmaiden välillä

Kehitysministeri Heidi Hautalan päätöksellä on myönnetty 9,7 miljoonaa euroa korkeakoulujen kehitysyhteistyöhön vuosille 2013-2015. Ulkoasiainministeriö tukee korkeakoulujen yhteistyötä kehitysmaiden kumppaneiden kanssa tavoitteena vahvistaa kehitysmaiden korkeakoulujen kapasiteettia. Yhteistyöhankkeita on 23, ja ne toteutetaan 19 maassa.

Nyt valitut hankkeet tukevat muun muassa korkeakoulujen opinto-ohjelmien ja opetusmenetelmien kehittämistä, henkilökunnan täydennyskoulutusta sekä parantavat hallintojärjestelmiä.
Hankkeet perustuvat kehitysmaiden kumppanikorkeakoulujen määrittelemiin tarpeisiin ja hyödyntävät suomalaisten korkeakoulujen erityisosaamisalueita. Ne edustavat useita eri aloja.

18:aa koordinoi yliopisto ja viittä ammattikorkeakoulu. Useassa hankkeessa tehdään yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Ne kestävät 1–3 vuotta. Yksittäisen hankkeen kustannukset ovat 300 000–500 000 euroa, ja tuki kattaa maksimissaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Yhteistyö keskittyy Afrikan ja Aasian vähiten kehittyneisiin maihin sekä Suomen pitkäaikaisiin kumppanimaihin.

Suomalaiset korkeakoulut ovat viime vuosina osoittaneet yhä enemmän kiinnostusta kehitysmaiden suuntaan. Rahoitushakemuksia jätettiin nyt kaikkiaan 55 hankkeesta. Näistä 41 oli yliopistojen koordinoimia ja 14 ammattikorkeakoulujen koordinoimia. Valintaprosessiin osallistui laaja kansainvälinen asiantuntijajoukko sekä kehitysyhteistyön että kansainvälisen korkeakouluyhteistyön osaajia. Ulkoasiainministeriö rahoittaa ohjelman Suomen kehitysyhteistyövaroista ja sitä hallinnoi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

Lisätietoja

HEI ICI projects receiving funding 2013–2015 (pdf)

Korkeakoulujen yhteistyöohjelmista ulkoasiainministeriön verkkopalvelussa

HEI ICI -ohjelmasta CIMOn verkkopalvelussa


Tarkastaja Marianne Rönkä, Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö, Ulkoasiainministeriö, puhelin 09 16056433

Ohjelma-asiantuntija Annica Moore, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, puhelin 0295 338 574